EXERCICIS DE TRIANGLES

Donats dos costats i la mitjana concurrent al vértex que formen.

Contrucció de triangles:Donats dos costats i la mitjana concurrent al vértex que formen.

 

Construcció d’un triangle donat un costat a, l’altura ha i l’altura hb

Construcció d’un triangle donat un costat a, l’altura ha i l’altura hb

 

Donada la base, un angle contigun i la mitjana concurrent.

Contrucció de triangles:Donada la base, un angle contigun i la mitjana concurrent.

 

Triangle rectangle donada la hipotenusa i un catet (01)

Triangle rectangle donada la hipotenusa i un catet (partint de la hipotenusa)

 

Lám 10

Construir un triángulo rectángulo:10.1.- b = 80 mm, c = 60 mm10.2.- a = 90 mm, b = 35 mm10.3.- a = 95 mm, ha = 40 mm10.4.- b = 50 mm, bº = 30º

 

Construcció d’un triangle donada la base, l’altura del vertex oposat i l’altura d’un vertex contigu.

Construcció d’un triangle donada la base, l’altura del vertex oposat i l’altura d’un vertex contigu.

 

Triangle rectangle donada la hipotenusa i un angle (01)

Triangle rectangle donada la hipotenusa i un angle

 

Donat un diàmetre de la circumferencia circumscrita al triangle, una mitjana i l’angle en què concorre aquesta.

Contrucció de triangles:Donat un diàmetre de la circumferencia circumscrita al triangle, una mitjana i l’angle en què concorre aquesta.

 

Triángulo Escaleno: base, ángulo opuesto y otro lado.

PAU C.VALENCIANA
Construir un triángulo cuya base AB mide 90mm, el ángulo opuesto ACB mide 120º y el lado AC mide 40 mm.

Triángulo Escaleno: base, ángulo opuesto, altura.

PAU C. VALENCIANA
Construir un triángulo de base AB=60 mm.; el ángulo opuesto, en el vértice C vale 60º y la altura que parte de este vértice hc vale 50 mm. Determinar las posibles soluciones.

APLICACIÓN DEL ARCO CAPAZ A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIÁNGULOS

Dibuja un triángulo rectángulo dada la hipotenusa a=60 y la suma de los catetos b+c=80

Triángulo: punto interior ángulo 120º

PAU C. VALENCIANA
Obtenga un punto del interior del triángulo desde el que se vean los tres lados bajo el mismo ángulo.

El ángulo buscado para que se cumpla esta condición es de 120º.
La intersección de dos arcos capaces de 120º para los segmentos de dos de los lados del triángulo, nos da el punto pedido.

U1_OBJECTIU UNIVERSITAT

21. De d’un vaixell s’observen tres punts de la costa, A, B i C. Se sap que les visuals XA amb XB formen 45º i que la XB amb XC formen 60º. Determina la posició en el mar del vaixell X.

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

33. Dibuixa un triangle sabent que dos dels seus angles mesuren 75º i 60º i que la circumferència inscrita té un radi de 20mm.

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

34. Determina el triangle ABC de manera que l’angle CAB sigui de 45º, el punt P sigui l’incentre del triangle, la magnitud del costat AB sigui de 10cm i el punt B estigui situat al costat dret del punt P.

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

35 . Dibuixa un triangle rectangle amb les següents dades: l’altura sobre la hipotenusa fa 40mm i la projecció d’un catet sobre la hipotenusa fa 32 mm. Dibuixa i indica l’ortocentre, el baricentre, el circumcentre i l’incentre.

U2_OBJECTIU UNIVERSITAT

32. Dibuixa un triangle del qual es coneixen els punts mitjans dels costats.

U2_POLÍGONS

8. D’un triangle coneixem la longitud d’un costat, 40mm, i les longituds de les mitjanes corresponents als altres dos costats, de 50 i 75 mm. Determina el triangle.

U2_POLÍGONS

7. Dibuixa un triangle del qual coneixem les longituds de dues de les seves alçàries, 40 i 45 mm, i el costat corresponent a la més petita d’elles mesura 50mm.

U2_POLÍGONS

1. Dibuixa un triangle isòsceles donats els costats iguals, 55mm, i l’alçària, 40mm.

U1_OBJECTIU UNIVERSITAT

24. Dos fars es troben a una distància de 10 km. Un vaixell que navega prop de la costa, quan està a 5Km del primer far, veu els dos fars sota un angle de 60º; continua avançant i, quant està a 3km del segon far, torna aveure els dos fars sota el mateix angle. Es demana:
a) Dibuixar a escala 1:100000 (1 cm del dibuix=1ooom= 1km) el segment que defineix la posició dels dos fars i el que defineix la trajectoria del vaixell.
b) Calcular, expressat en Km, la distància que ha recorregut el vaixell entre les dues observacions.

Aquesta entrada ha esta publicada en Polígons. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.