Criteris d’avaluació i recuperació (curs actual)

Departament de Visual i Plàstica. Curs 2018-2019
1r ESO
Competències de l’àmbit artístic 70% Competències de l’àmbit personal i social  30%
C2 – Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 70%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 30%.

Per aprovar a l’avaluació final extraordinària, s’haurà d’entregar les activitats proposades pel Departament de Visual i Plàstica al juny, realitzades de forma acurada en la seva totalitat.

3r ESO
Competències de l’àmbit artístic 70% Competències de l’àmbit personal i social  30%
C1-Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, per analitzar les produccions artístiques
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C8 –  Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C10Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 70%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 30%.

Per aprovar a l’avaluació final extraordinària, s’haurà d’entregar les activitats proposades pel Departament de Visual i Plàstica al juny, realitzades de forma acurada en la seva totalitat.

4t ESO
Competències de l’àmbit artístic 80% Competències de l’àmbit personal i social  20%
C1-Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, per analitzar les produccions artístiques
C2 – Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
C4 –  Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment
C5 – Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit
C6 –  Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics
C7 – Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius
C8 –  Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions
C9 – Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social
C10Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial
C1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
C 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.
C3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida
C4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.
Per aprovar l’avaluació final ordinària es valoraran les competències pròpies de l’àmbit artístic amb un 80%  i les competències de l’àmbit personal i social amb un 20%.

Per aprovar a l’avaluació final extraordinària, s’haurà d’entregar les activitats proposades pel Departament de Visual i Plàstica al juny, realitzades de forma acurada en la seva totalitat.

1r i 2n Batxillerat
Conceptes i Procediments 90% Actitud 10%
Nota resultant dels exàmens parcials (30% + 30%)  i l’examen trimestral (40% amb criteris d’avaluació com a les PAU). Treball a classe i realització de deures. Entrega del dossier amb totes les activitats fetes i corregides, i la teoria passada a net.
Els trimestres suspesos es podran recuperar al llarg del curs mitjançant un examen. La recuperació dels trimestres suspesos al juny, es farà mitjançant un examen. La recuperació al setembre es farà mitjançant un examen on entrarà tota la matèria del curs.
Aquesta entrada ha esta publicada en Criteris. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.